ستارجيمس م.د.م.س

LEI 9845008E2DEEBF88D335

Stargems DMCC

Legal Address [ar]


ALMAS-15-C1
برج الماس
أرض رقم: جي ال تي- بي اتش1-أي
ابراج بحيرات جميرا
دبي AE

Headquarters Address [en]


ALMAS-15-C1
برج الماس
أرض رقم: جي ال تي- بي اتش1-أي
ابراج بحيرات جميرا
دبي AE

LEI Registration Details
L E I
9845008E2DEEBF88D335
Legal Name
ستارجيمس م.د.م.س
Other Name 1
Stargems DMCC
Other Name 1 Type
TRADING_OR_OPERATING_NAME
Authority Authority I D
RA000715
Authority Authority I D
DMCC0276
Legal Jurisdiction
AE
Legal Form Legal Form Code
8888
Legal Form Other Legal Form
Free Zone Company (FZC)
Status
ACTIVE
Initial Date
2020-02-26 11:01:16
Last Update Date
2022-02-28 13:05:39
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2023-02-28 08:04:26
Managing L O U
529900T8BM49AURSDO55 [Ubisecure Oy]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000715
Validation Authority Validation Authority I D
DMCC0276
1 Validation Authority I D
RA000752
1 Validation Authority I D
11465720

LEI Registration Exception(s)© 2022 LEI.report | Privacy Policy | LEI Resources
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |