ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΪΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

LEI 5493007CSE0DALQVSH43

KovoepBottoiia Bopeiou Aiyaiou Avwvuuoc Euttopikn Kai Biounxavikn Etaipeia

Legal Address


Βι.πε. Σταυροχωριου
Kilkis GR-B GR 611 00

Headquarters Address


Βι.πε. Σταυροχωριου
Kilkis GR-B GR 611 00

LEI Registration Details
L E I
5493007CSE0DALQVSH43
Legal Name
ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΪΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Transliterated Other Name 1
KovoepBottoiia Bopeiou Aiyaiou Avwvuuoc Euttopikn Kai Biounxavikn Etaipeia
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA888888
Authority Authority I D
014487035000
Legal Jurisdiction
GR
Legal Form Legal Form Code
W2NK
Legal Form Other Legal Form
ANONIMI BIOMIXANIKI EMPORIKI ETERIA
Status
ACTIVE
Initial Date
2014-02-19 20:50:00
Last Update Date
2020-08-01 02:33:00
Status
LAPSED
Next Renewal Date
2020-07-31 10:33:00
Managing L O U
EVK05KS7XY1DEII3R011 [Business Entity Data B.V.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA888888
Validation Authority Validation Authority I D
14487035000

LEI Registration Exception(s)© 2020 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |