Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna

LEI 259400RZ3933F1O8K604

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie Spolka Akcyjna

Legal Address


Warszawa Topiel 12
Address Number 12
Warszawa PL-14 PL 00-342

Headquarters Address


Warszawa Topiel 12
Address Number 12
Warszawa PL-14 PL 00-342

LEI Registration Details
L E I
259400RZ3933F1O8K604
Legal Name
Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna
Transliterated Other Name 1
Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie Spolka Akcyjna
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000484
Authority Authority I D
0000025443
Legal Jurisdiction
PL
Legal Form Legal Form Code
FJ0E
Status
ACTIVE
Initial Date
2014-03-31 13:52:22
Last Update Date
2019-04-04 16:03:21
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2020-04-05 13:52:21
Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000484
Validation Authority Validation Authority I D
0000025443

LEI Registration Exception(s)


Subsidiaries and Parent Companies

Parent / Holding Companies


Relationship Details

Business Entity Relationship

Active

Nationale-nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie Spółka Akcyjna is ultimately consolidated by Nn Group N.v.

Relationship Start Node Node I D
259400RZ3933F1O8K604 [Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna]
Relationship End Node Node I D
724500OHYNDT9OY6Q215 [NN Group N.V.]
Relationship Relationship Type
Is Ultimately Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2019-04-04 10:03:21
Registration Last Update Date
2019-04-04 10:03:21
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2020-04-05 13:52:21
Registration Managing L O U
259400L3KBYEVNHEJF55 [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.]
Registration Validation Sources
Fully Corroborated
Registration Validation Documents
Accounts Filing
Relationship Period 1 Start Date
2016-12-31 18:00:00
Relationship Period 1 End Date
2017-12-30 18:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Accounting Period
Relationship Period 2 Start Date
1994-07-31 18:00:00
Relationship Period 2 Period Type
Relationship Period
Relationship 1 Qualifier Dimension
Accounting Standard
Relationship 1 Qualifier Category
Ifrs


© 2020 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |