Kong Christian IX og Droning Louises Jubilæumslegat

LEI 254900TZ7OE3UV7G2S18

Kong Christian IX og Droning Louises JubilAumslegat

Legal Address


c/o Det Kgl Kjøbenhavnske Skydeselskab og Da
Emiliekildevej 2
Klampenborg DK-84 DK 2930

Headquarters Address


c/o Det Kgl Kjøbenhavnske Skydeselskab og Da
Emiliekildevej 2
Klampenborg DK-84 DK 2930

External Public Records
LEI
254900TZ7OE3UV7G2S18
Kong Christian IX og Droning Louises Jubilæumslegat
LEI Registration Details
L E I
254900TZ7OE3UV7G2S18
Legal Name
Kong Christian IX og Droning Louises Jubilæumslegat
Transliterated Other Name 1
Kong Christian IX og Droning Louises JubilAumslegat
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000170
Authority Authority I D
27488684
Legal Jurisdiction
DK
Legal Form Legal Form Code
1MWR
Status
ACTIVE
Initial Date
2017-11-16 10:39:57
Last Update Date
2020-10-26 16:18:46
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2021-11-16 10:39:46
Managing L O U
529900F6BNUR3RJ2WH29 [EQS Group AG]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000170
Validation Authority Validation Authority I D
27488684
Clean Name
kong christian ix og droning louises jubil umslegat

LEI Registration Exception(s)© 2020 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |