Fondet Til UnderstØttelse For VÆrdige Gamle TrÆngende I Ringsted

LEI 254900MVRJRLWLRGZ673

FONDET TIL UNDERSToTTELSE FOR VARDIGE GAMLE TRANGENDE I RINGSTED

Legal Address


c/o Advokatfirmaet Svendsen
Jernbanegade 24
Haslev DK-85 DK 4690

Headquarters Address


c/o Advokatfirmaet Svendsen
Jernbanegade 24
Haslev DK-85 DK 4690

External Public Records
LEI
254900MVRJRLWLRGZ673
FONDET TIL UNDERSTØTTELSE FOR VÆRDIGE GAMLE TRÆNGENDE I RINGSTED
LEI Registration Details
L E I
254900MVRJRLWLRGZ673
Legal Name
FONDET TIL UNDERSTØTTELSE FOR VÆRDIGE GAMLE TRÆNGENDE I RINGSTED
Transliterated Other Name 1
FONDET TIL UNDERSToTTELSE FOR VARDIGE GAMLE TRANGENDE I RINGSTED
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000170
Authority Authority I D
11678394
Legal Jurisdiction
DK
Legal Form Legal Form Code
1MWR
Status
ACTIVE
Initial Date
2017-11-22 12:54:46
Last Update Date
2020-10-26 16:18:59
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2021-10-28 08:18:00
Managing L O U
529900F6BNUR3RJ2WH29 [EQS Group AG]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000170
Validation Authority Validation Authority I D
11678394
Clean Name
fondet til underst ttelse for v rdige gamle tr ngende i ringsted

LEI Registration Exception(s)© 2020 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |