סאפיינס טכנולוגיות (1982) בע"מ

LEI 213800YKPP46BVTZJA49

SAPIENS TECHNOLOGIES (1982) LTD

Legal Address


26 HAROKMIM ST.
THE EMBROIDERERS
HOLON IL-TA IL 5885849

Headquarters Address


26 HAROKMIM ST.
THE EMBROIDERERS
HOLON IL-TA IL 5885849

External Public Records
LEI
213800YKPP46BVTZJA49
סאפיינס טכנולוגיות (1982) בע"מ
DUNS
080431985
1982
DUNS
080332751
1982
DUNS
117524226
1982
LEI Registration Details
L E I
213800YKPP46BVTZJA49
Legal Name
סאפיינס טכנולוגיות (1982) בע"מ
Transliterated Other Name 1
SAPIENS TECHNOLOGIES (1982) LTD
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000406
Authority Authority I D
510933567
Legal Jurisdiction
IL
Legal Form Legal Form Code
9999
Status
ACTIVE
Initial Date
2018-12-26 19:00:00
Last Update Date
2021-01-13 13:20:27
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2022-01-12 19:00:00
Managing L O U
213800WAVVOPS85N2205 [LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000406
Validation Authority Validation Authority I D
510933567
Clean Name
1982

LEI Registration Exception(s)© 2021 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |