ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ

LEI 213800WYBQLQTJVJVU37

FRUKTA UNION ΕΠΕ

EVANGELOS NENOPOULOS AND CO. L.T.D.

Legal Address


CENTRAL MARKET OF THESSALONIKI STAND D 27, 28, 29, 30
THESSALONIKI GR-E GR 54628

Headquarters Address


CENTRAL MARKET OF THESSALONIKI STAND D 27, 28, 29, 30
THESSALONIKI GR-E GR 54628

LEI Registration Details
L E I
213800WYBQLQTJVJVU37
Legal Name
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ
Other Name 1
FRUKTA UNION ΕΠΕ
Other Name 1 Type
TRADING_OR_OPERATING_NAME
Transliterated Other Name 1
EVANGELOS NENOPOULOS AND CO. L.T.D.
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000685
Authority Authority I D
42068306000
Legal Jurisdiction
GR
Legal Form Legal Form Code
H6OR
Status
ACTIVE
Initial Date
2018-09-18 20:00:00
Last Update Date
2020-09-24 08:26:15
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2021-09-23 20:00:00
Managing L O U
213800WAVVOPS85N2205 [LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000685
Validation Authority Validation Authority I D
42068306000
Clean Name
frukta union

LEI Registration Exception(s)© 2020 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |