Α. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

LEI 213800VGU2VUOBJL3S74

Τ.Ε.Μ.Ε.Κ. Α.Ε.

A. KOUTSIKOS S.A.

Legal Address


SOLONOS 9
CHALANDRI GR-I GR 15232

Headquarters Address


SOLONOS 9
CHALANDRI GR-I GR 15232

LEI Registration Details
L E I
213800VGU2VUOBJL3S74
Legal Name
Α. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Other Name 1
Τ.Ε.Μ.Ε.Κ. Α.Ε.
Other Name 1 Type
TRADING_OR_OPERATING_NAME
Transliterated Other Name 1
A. KOUTSIKOS S.A.
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000685
Authority Authority I D
003543301000
Legal Jurisdiction
GR
Legal Form Legal Form Code
W2NK
Status
ACTIVE
Initial Date
2018-02-22 19:00:00
Last Update Date
2021-06-10 13:37:14
Status
LAPSED
Next Renewal Date
2020-08-22 20:00:00
Managing L O U
213800WAVVOPS85N2205 [LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000685
Validation Authority Validation Authority I D
003543301000

LEI Registration Exception(s)© 2021 LEI.report | Privacy Policy | LEI Resources
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |