Ε.ΓΙΣΓΑΚΗΣ - Δ.ΤΗΛΙΑΒΕΡΙΔΗΣ ΟΕ

LEI 213800VFZ85VX33D3X61

E.GISGAKIS - D.TILIAVERIDIS OE

Legal Address [el]


ANT. TRITSI 15-17, THERMI
THESSALONIKI GR-E GR 57001

Headquarters Address [el]


ANT. TRITSI 15-17, THERMI
THESSALONIKI GR-E GR 57001

LEI Registration Details
L E I
213800VFZ85VX33D3X61
Legal Name
Ε.ΓΙΣΓΑΚΗΣ - Δ.ΤΗΛΙΑΒΕΡΙΔΗΣ ΟΕ
Transliterated Other Name 1
E.GISGAKIS - D.TILIAVERIDIS OE
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000685
Authority Authority I D
043682906000
Legal Jurisdiction
GR
Legal Form Legal Form Code
H6OR
Status
ACTIVE
Initial Date
2018-01-14 19:00:00
Last Update Date
2021-10-13 13:17:26
Status
LAPSED
Next Renewal Date
2019-01-14 19:00:00
Managing L O U
213800WAVVOPS85N2205 [LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000685
Validation Authority Validation Authority I D
043682906000

LEI Registration Exception(s)© 2021 LEI.report | Privacy Policy | LEI Resources
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |