Π. ΤΥΧΕΡΟΣ - Α. ΧΑΤΖΗΣ Ο.Ε.

LEI 213800VBJMZYEJTO9V91

P.TIHEROS-A.HATZIS O.E.

Legal Address


ROUSVELT 55
LARISA GR-E GR 41222

Headquarters Address


ROUSVELT 55
LARISA GR-E GR 41222

LEI Registration Details
L E I
213800VBJMZYEJTO9V91
Legal Name
Π. ΤΥΧΕΡΟΣ - Α. ΧΑΤΖΗΣ Ο.Ε.
Transliterated Other Name 1
P.TIHEROS-A.HATZIS O.E.
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000685
Authority Authority I D
026611340000
Legal Jurisdiction
GR
Legal Form Legal Form Code
TIZ2
Status
ACTIVE
Initial Date
2018-05-10 20:00:00
Last Update Date
2021-06-10 13:44:17
Status
LAPSED
Next Renewal Date
2019-05-10 20:00:00
Managing L O U
213800WAVVOPS85N2205 [LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000685
Validation Authority Validation Authority I D
026611340000

LEI Registration Exception(s)© 2021 LEI.report | Privacy Policy | LEI Resources
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |