ΒΙΚΤΩΡ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

LEI 213800V48U54NSI4OV77

IB&O MACHINES

VICTOR PAPADATOS IKE

Legal Address [en]


CHIMARAS 3
ATHENS GR-I GR 14343

Headquarters Address [en]


CHIMARAS 3
ATHENS GR-I GR 14343

LEI Registration Details
L E I
213800V48U54NSI4OV77
Legal Name
ΒΙΚΤΩΡ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Other Name 1
IB&O MACHINES
Other Name 1 Type
TRADING_OR_OPERATING_NAME
Transliterated Other Name 1
VICTOR PAPADATOS IKE
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000685
Authority Authority I D
130283901000
Legal Jurisdiction
GR
Legal Form Legal Form Code
QCA0
Status
ACTIVE
Initial Date
2020-10-15 20:00:00
Last Update Date
2021-10-13 13:07:43
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2022-10-15 20:00:00
Managing L O U
213800WAVVOPS85N2205 [LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000685
Validation Authority Validation Authority I D
130283901000

LEI Registration Exception(s)© 2021 LEI.report | Privacy Policy | LEI Resources
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |