بتروموبيل م.د.م.س

LEI 213800UTNT19DPC73C45

PETROMOBIL DMCC

Legal Address


UNIT NO: 2749, DMCC BUSINESS CENTRE LEVEL NO 1
JEWELLERY & GEMPLEX 3
DUBAI AE-DU AE

Headquarters Address


UNIT NO: 2749, DMCC BUSINESS CENTRE LEVEL NO 1
JEWELLERY & GEMPLEX 3
DUBAI AE-DU AE

LEI Registration Details
L E I
213800UTNT19DPC73C45
Legal Name
بتروموبيل م.د.م.س
Transliterated Other Name 1
PETROMOBIL DMCC
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000715
Authority Authority I D
DMCC96892
Legal Jurisdiction
AE
Legal Form Legal Form Code
RWVW
Status
ACTIVE
Initial Date
2018-01-21 19:00:00
Last Update Date
2021-01-13 13:39:34
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2022-01-21 19:00:00
Managing L O U
213800WAVVOPS85N2205 [LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000715
Validation Authority Validation Authority I D
DMCC96892

LEI Registration Exception(s)© 2021 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |