ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ν.Π.Ι.Δ.

LEI 213800UPW6HUJXPLQ998

OCCUPATIONAL PENSION FUND OF THE MEDICAL CHAMBER OF THESSALONIKI

Legal Address


EPANOMIS 26 & ANDRIANOUPOLEOS, KALAMARIA
THESSALONIKI GR-E GR 55133

Headquarters Address


EPANOMIS 26 & ANDRIANOUPOLEOS, KALAMARIA
THESSALONIKI GR-E GR 55133

LEI Registration Details
L E I
213800UPW6HUJXPLQ998
Legal Name
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ν.Π.Ι.Δ.
Transliterated Other Name 1
OCCUPATIONAL PENSION FUND OF THE MEDICAL CHAMBER OF THESSALONIKI
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA888888
Authority Other Authority I D
GOVERNMENT GAZETTE
Authority Authority I D
F.E.K. B 2496/19.7.2017
Legal Jurisdiction
GR
Legal Form Legal Form Code
JYKN
Status
ACTIVE
Initial Date
2020-05-21 20:00:00
Last Update Date
2020-05-22 11:55:19
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2021-05-21 20:00:00
Managing L O U
213800WAVVOPS85N2205 [LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA888888
Validation Authority I D
GOVERNMENT GAZETTE
Validation Authority Validation Authority I D
F.E.K. B 2496/19.7.2017

LEI Registration Exception(s)© 2020 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |