ΑΙΓΑΙΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

LEI 213800T8VGJF9DIF2581

ΑΙΓΑΙΟΝ ΕΠΕ

AIGEAN LTD

Legal Address


ACHELOOU 9
THESSALONIKI GR-E GR 54628

Headquarters Address


ACHELOOU 9
THESSALONIKI GR-E GR 54628

LEI Registration Details
L E I
213800T8VGJF9DIF2581
Legal Name
ΑΙΓΑΙΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Other Name 1
ΑΙΓΑΙΟΝ ΕΠΕ
Other Name 1 Type
TRADING_OR_OPERATING_NAME
Transliterated Other Name 1
AIGEAN LTD
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000685
Authority Authority I D
059140604000
Legal Jurisdiction
GR
Legal Form Legal Form Code
H6OR
Status
ACTIVE
Initial Date
2020-05-21 20:00:00
Last Update Date
2020-05-22 11:55:19
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2021-05-21 20:00:00
Managing L O U
213800WAVVOPS85N2205 [LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000685
Validation Authority Validation Authority I D
059140604000

LEI Registration Exception(s)© 2020 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |