ΡΟΜΒΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

LEI 213800T1Z5U6MIZXPG15

ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε.

ROMVOS S.A.

Legal Address


LEFTHEREOY 8
HERAKLION GR-M GR 71306

Headquarters Address


LEFTHEREOY 8
HERAKLION GR-M GR 71306

LEI Registration Details
L E I
213800T1Z5U6MIZXPG15
Legal Name
ΡΟΜΒΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Other Name 1
ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε.
Other Name 1 Type
TRADING_OR_OPERATING_NAME
Transliterated Other Name 1
ROMVOS S.A.
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000685
Authority Authority I D
077123527000
Legal Jurisdiction
GR
Legal Form Legal Form Code
W2NK
Status
ACTIVE
Initial Date
2018-02-19 19:00:00
Last Update Date
2021-06-10 13:10:21
Status
LAPSED
Next Renewal Date
2020-02-19 19:00:00
Managing L O U
213800WAVVOPS85N2205 [LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000685
Validation Authority Validation Authority I D
077123527000

LEI Registration Exception(s)© 2021 LEI.report | Privacy Policy | LEI Resources
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |