ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

LEI 213800SM7KB4FDJSLR84

ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΕΠΕ

TSOUDEROS LTD

Legal Address [en]


ASOMATOS
RETHYMNO GR-M GR 74060

Headquarters Address [en]


ASOMATOS
RETHYMNO GR-M GR 74060

LEI Registration Details
L E I
213800SM7KB4FDJSLR84
Legal Name
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Other Name 1
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΕΠΕ
Other Name 1 Type
TRADING_OR_OPERATING_NAME
Transliterated Other Name 1
TSOUDEROS LTD
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000685
Authority Authority I D
022360250000
Legal Jurisdiction
GR
Legal Form Legal Form Code
H6OR
Status
ACTIVE
Initial Date
2018-01-09 19:00:00
Last Update Date
2021-10-13 13:11:35
Status
LAPSED
Next Renewal Date
2019-01-09 19:00:00
Managing L O U
213800WAVVOPS85N2205 [LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000685
Validation Authority Validation Authority I D
022360250000

LEI Registration Exception(s)© 2021 LEI.report | Privacy Policy | LEI Resources
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |