ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Ν. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

LEI 213800SGMDSBHJNN1942

SIDIROBETON N. ARVANITIDIS S.A.

Legal Address


5,5 KLM THESSALONIKI-LANGADA RD, EFKARPIA
THESSALONIKI GR-B GR 56429

Headquarters Address


5,5 KLM THESSALONIKI-LANGADA RD, EFKARPIA
THESSALONIKI GR-B GR 56429

LEI Registration Details
L E I
213800SGMDSBHJNN1942
Legal Name
ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Ν. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Transliterated Other Name 1
SIDIROBETON N. ARVANITIDIS S.A.
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000685
Authority Authority I D
057606604000
Legal Jurisdiction
GR
Legal Form Legal Form Code
W2NK
Status
ACTIVE
Initial Date
2018-03-06 19:00:00
Last Update Date
2021-06-10 13:12:49
Status
LAPSED
Next Renewal Date
2019-03-06 19:00:00
Managing L O U
213800WAVVOPS85N2205 [LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000685
Validation Authority Validation Authority I D
057606604000

LEI Registration Exception(s)© 2021 LEI.report | Privacy Policy | LEI Resources
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |