ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Asset Management ΑΕΔΑΚ

LEI 213800RQZXDEKFZX5Z81

EUROPEAN RELIANCE ASSET MANAGEMENT M.F.M.C. S.A.

Legal Address


274 KIFISIAS AVENUE
CHALANDRI GR-I GR 15232

Headquarters Address


274 KIFISIAS AVENUE
CHALANDRI GR-I GR 15232

LEI Registration Details
L E I
213800RQZXDEKFZX5Z81
Legal Name
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ
Transliterated Other Name 1
EUROPEAN RELIANCE ASSET MANAGEMENT M.F.M.C. S.A.
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000685
Authority Authority I D
1018101000
Legal Jurisdiction
GR
Legal Form Legal Form Code
W2NK
Status
ACTIVE
Initial Date
2017-05-24 20:00:00
Last Update Date
2020-05-22 15:24:32
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2021-05-24 20:00:00
Managing L O U
213800WAVVOPS85N2205 [LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000685
Validation Authority Validation Authority I D
1018101000
Clean Name
asset management

LEI Registration Exception(s)


Subsidiaries and Parent Companies

Parent / Holding Companies

Subsidiaries


Relationship Details

Business Entity Relationship

Active

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ is directly consolidated by ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Asset Management ΑΕΔΑΚ

Relationship Start Node Node I D
213800ADZ1K3BJ7YGI22 [ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ]
Relationship End Node Node I D
213800RQZXDEKFZX5Z81 [ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ]
Relationship Relationship Type
Is Directly Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2017-05-24 20:00:00
Registration Last Update Date
2019-10-21 06:06:40
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2020-05-24 20:00:00
Registration Managing L O U
213800WAVVOPS85N2205 [LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED]
Registration Validation Sources
Entity Supplied Only
Registration Validation Documents
Accounts Filing
Registration Validation Reference
Url Not Publicly Available, Validated From Document Provided By Client
Relationship Period 1 Start Date
2017-05-24 20:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Accounting Period
Relationship Period 2 Start Date
2017-05-24 20:00:00
Relationship Period 2 Period Type
Relationship Period
Relationship 1 Qualifier Dimension
Accounting Standard
Relationship 1 Qualifier Category
Ifrs

Business Entity Relationship

Active

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Investment Grade ΣΕ Eur is directly consolidated by ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Asset Management ΑΕΔΑΚ

Relationship Start Node Node I D
213800BFGRFEZ7LWBP88 [ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ INVESTMENT GRADE ΣΕ EUR]
Relationship End Node Node I D
213800RQZXDEKFZX5Z81 [ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ]
Relationship Relationship Type
Is Directly Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2017-05-24 20:00:00
Registration Last Update Date
2019-10-21 06:02:12
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2020-05-24 20:00:00
Registration Managing L O U
213800WAVVOPS85N2205 [LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED]
Registration Validation Sources
Entity Supplied Only
Registration Validation Documents
Accounts Filing
Registration Validation Reference
Url Not Publicly Available, Validated From Document Provided By Client
Relationship Period 1 Start Date
2017-05-24 20:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Accounting Period
Relationship Period 2 Start Date
2017-05-24 20:00:00
Relationship Period 2 Period Type
Relationship Period
Relationship 1 Qualifier Dimension
Accounting Standard
Relationship 1 Qualifier Category
Ifrs

Business Entity Relationship

Active

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ is directly consolidated by ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Asset Management ΑΕΔΑΚ

Relationship Start Node Node I D
213800Q3L7KXDN71UG36 [ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ]
Relationship End Node Node I D
213800RQZXDEKFZX5Z81 [ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ]
Relationship Relationship Type
Is Directly Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2017-05-24 20:00:00
Registration Last Update Date
2019-10-21 05:59:43
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2020-05-24 20:00:00
Registration Managing L O U
213800WAVVOPS85N2205 [LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED]
Registration Validation Sources
Entity Supplied Only
Registration Validation Documents
Accounts Filing
Registration Validation Reference
Url Not Publicly Available, Validated From Document Provided By Client
Relationship Period 1 Start Date
2017-05-24 20:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Accounting Period
Relationship Period 2 Start Date
2017-05-24 20:00:00
Relationship Period 2 Period Type
Relationship Period
Relationship 1 Qualifier Dimension
Accounting Standard
Relationship 1 Qualifier Category
Ifrs

Business Entity Relationship

Active

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ is directly consolidated by ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Asset Management ΑΕΔΑΚ

Relationship Start Node Node I D
213800R3XNK4JNNTPJ33 [ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ]
Relationship End Node Node I D
213800RQZXDEKFZX5Z81 [ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ]
Relationship Relationship Type
Is Directly Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2017-05-24 20:00:00
Registration Last Update Date
2019-10-21 05:58:48
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2020-05-24 20:00:00
Registration Managing L O U
213800WAVVOPS85N2205 [LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED]
Registration Validation Sources
Entity Supplied Only
Registration Validation Documents
Accounts Filing
Registration Validation Reference
Url Not Publicly Available, Validated From Document Provided By Client
Relationship Period 1 Start Date
2017-05-24 20:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Accounting Period
Relationship Period 2 Start Date
2017-05-24 20:00:00
Relationship Period 2 Period Type
Relationship Period
Relationship 1 Qualifier Dimension
Accounting Standard
Relationship 1 Qualifier Category
Ifrs

Business Entity Relationship

Active

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Asset Management ΑΕΔΑΚ is directly consolidated by ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ

Relationship Start Node Node I D
213800RQZXDEKFZX5Z81 [ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ]
Relationship End Node Node I D
213800W686QUBHHI3M86 [ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ]
Relationship Relationship Type
Is Directly Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2017-05-24 20:00:00
Registration Last Update Date
2020-05-22 11:24:32
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2021-05-24 20:00:00
Registration Managing L O U
213800WAVVOPS85N2205 [LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED]
Registration Validation Sources
Entity Supplied Only
Registration Validation Documents
Accounts Filing
Registration Validation Reference
Url Not Publicly Available, Validated From Document Provided By Client
Relationship Period 1 Start Date
2016-12-31 19:00:00
Relationship Period 1 End Date
2017-12-30 19:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Accounting Period
Relationship Period 2 Start Date
2017-05-24 20:00:00
Relationship Period 2 Period Type
Relationship Period
Relationship 1 Qualifier Dimension
Accounting Standard
Relationship 1 Qualifier Category
Ifrs

Business Entity Relationship

Active

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ Eur is directly consolidated by ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Asset Management ΑΕΔΑΚ

Relationship Start Node Node I D
213800X3RC8JZ3M31761 [ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR]
Relationship End Node Node I D
213800RQZXDEKFZX5Z81 [ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ]
Relationship Relationship Type
Is Directly Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2017-05-24 20:00:00
Registration Last Update Date
2019-11-22 08:53:17
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2020-05-24 20:00:00
Registration Managing L O U
213800WAVVOPS85N2205 [LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED]
Registration Validation Sources
Entity Supplied Only
Registration Validation Documents
Accounts Filing
Registration Validation Reference
Url Not Publicly Available, Validated From Document Provided By Client
Relationship Period 1 Start Date
2016-12-31 19:00:00
Relationship Period 1 End Date
2017-12-30 19:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Accounting Period
Relationship Period 2 Start Date
2017-05-24 20:00:00
Relationship Period 2 Period Type
Relationship Period
Relationship 1 Qualifier Dimension
Accounting Standard
Relationship 1 Qualifier Category
Ifrs

Business Entity Relationship

Active

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Asset Management ΑΕΔΑΚ is ultimately consolidated by ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ

Relationship Start Node Node I D
213800RQZXDEKFZX5Z81 [ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ]
Relationship End Node Node I D
213800W686QUBHHI3M86 [ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ]
Relationship Relationship Type
Is Ultimately Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2017-05-24 20:00:00
Registration Last Update Date
2020-05-22 11:24:32
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2021-05-24 20:00:00
Registration Managing L O U
213800WAVVOPS85N2205 [LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED]
Registration Validation Sources
Entity Supplied Only
Registration Validation Documents
Accounts Filing
Registration Validation Reference
Url Not Publicly Available, Validated From Document Provided By Client
Relationship Period 1 Start Date
2016-12-31 19:00:00
Relationship Period 1 End Date
2017-12-30 19:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Accounting Period
Relationship Period 2 Start Date
2017-05-24 20:00:00
Relationship Period 2 Period Type
Relationship Period
Relationship 1 Qualifier Dimension
Accounting Standard
Relationship 1 Qualifier Category
Ifrs

Business Entity Relationship

Active

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ European Value Fund is directly consolidated by ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Asset Management ΑΕΔΑΚ

Relationship Start Node Node I D
213800WYFCG9PFTLIE56 [ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND]
Relationship End Node Node I D
213800RQZXDEKFZX5Z81 [ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ]
Relationship Relationship Type
Is Directly Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2020-07-13 20:00:00
Registration Last Update Date
2020-07-14 04:50:13
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2021-07-13 20:00:00
Registration Managing L O U
213800WAVVOPS85N2205 [LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED]
Registration Validation Sources
Entity Supplied Only
Registration Validation Documents
Accounts Filing
Registration Validation Reference
Url Not Publicly Available, Validated From Document Provided By Client
Relationship Period 1 Start Date
2018-12-31 19:00:00
Relationship Period 1 End Date
2019-12-30 19:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Accounting Period
Relationship Period 2 Start Date
2020-07-13 20:00:00
Relationship Period 2 Period Type
Relationship Period
Relationship 1 Qualifier Dimension
Accounting Standard
Relationship 1 Qualifier Category
Ifrs


© 2020 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |