ΑΦΟΙ ΒΕΡΝΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

LEI 213800ROKXIAF572CZ55

AFOI VERNIKOU GENERAL PARTNERSHIP

Legal Address


VIVLOS NAXOS 0
NAXOS GR-L GR 84300

Headquarters Address


VIVLOS NAXOS 0
NAXOS GR-L GR 84300

LEI Registration Details
L E I
213800ROKXIAF572CZ55
Legal Name
ΑΦΟΙ ΒΕΡΝΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Transliterated Other Name 1
AFOI VERNIKOU GENERAL PARTNERSHIP
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000685
Authority Authority I D
048215038000
Legal Jurisdiction
GR
Legal Form Legal Form Code
TIZ2
Status
ACTIVE
Initial Date
2018-04-02 20:00:00
Last Update Date
2021-06-10 13:13:50
Status
LAPSED
Next Renewal Date
2019-04-02 20:00:00
Managing L O U
213800WAVVOPS85N2205 [LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000685
Validation Authority Validation Authority I D
048215038000

LEI Registration Exception(s)© 2021 LEI.report | Privacy Policy | LEI Resources
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |