ΜΠΑΪΟΤΖΕΝΕΑ ΦΑΡΜΑΣΟΥΤΙΚΑΛΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

LEI 213800RMWLBGVENWTW64

BIOGENEA PHARMACEUTICALS LTD

Legal Address


43, 26TH OF OCTOBER STR.
THESSALONIKI GR-B GR 54627

Headquarters Address


43, 26TH OF OCTOBER STR.
THESSALONIKI GR-B GR 54627

LEI Registration Details
L E I
213800RMWLBGVENWTW64
Legal Name
ΜΠΑΪΟΤΖΕΝΕΑ ΦΑΡΜΑΣΟΥΤΙΚΑΛΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Transliterated Other Name 1
BIOGENEA PHARMACEUTICALS LTD
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000685
Authority Authority I D
058936404000
Legal Jurisdiction
GR
Legal Form Legal Form Code
8888
Legal Form Other Legal Form
PRIVATE LIMITED COMPANY
Status
ACTIVE
Initial Date
2018-02-19 19:00:00
Last Update Date
2021-06-10 13:11:37
Status
LAPSED
Next Renewal Date
2019-02-19 19:00:00
Managing L O U
213800WAVVOPS85N2205 [LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000685
Validation Authority Validation Authority I D
058936404000

LEI Registration Exception(s)© 2021 LEI.report | Privacy Policy | LEI Resources
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |