ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Α.Ε.

LEI 213800Q1TEQ1COONK813

EKKOKKISTIRIA HRAKLIA SA

Legal Address


2KM NATIONAL ROAD HRAKLIAS-DASOXORIOU
SERRES GR-I GR 62400

Headquarters Address


2KM NATIONAL ROAD HRAKLIAS-DASOXORIOU
SERRES GR-I GR 62400

LEI Registration Details
L E I
213800Q1TEQ1COONK813
Legal Name
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Α.Ε.
Transliterated Other Name 1
EKKOKKISTIRIA HRAKLIA SA
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000685
Authority Authority I D
113541652000
Legal Jurisdiction
GR
Legal Form Legal Form Code
W2NK
Status
ACTIVE
Initial Date
2019-10-15 20:00:00
Last Update Date
2020-10-17 01:06:41
Status
LAPSED
Next Renewal Date
2020-10-15 20:00:00
Managing L O U
213800WAVVOPS85N2205 [LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000685
Validation Authority Validation Authority I D
113541652000

LEI Registration Exception(s)© 2020 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |