ΕΥΡΩΠΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

LEI 213800P37E9F5FNDEE97

ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

EUROPA INSURANCE COMPANY SINGLE MEMBER S.A.

Legal Address [en]


25 FILELLINON STREET
ATHENS GR-I GR 10557

Headquarters Address [en]


25 FILELLINON STREET
ATHENS GR-I GR 10557

LEI Registration Details
L E I
213800P37E9F5FNDEE97
Legal Name
ΕΥΡΩΠΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
Other Name 1
ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Other Name 1 Type
TRADING_OR_OPERATING_NAME
Transliterated Other Name 1
EUROPA INSURANCE COMPANY SINGLE MEMBER S.A.
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000685
Authority Authority I D
000857301000
Legal Jurisdiction
GR
Legal Form Legal Form Code
W2NK
Status
ACTIVE
Initial Date
2015-05-17 20:00:00
Last Update Date
2022-01-14 14:00:28
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2023-01-13 19:00:00
Managing L O U
213800WAVVOPS85N2205 [LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000685
Validation Authority Validation Authority I D
000857301000

LEI Registration Exception(s)© 2022 LEI.report | Privacy Policy | LEI Resources
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |