א.א.שיין בע"מ

LEI 213800NFVCUB2DJTAR98

EA SHINE LTD

Legal Address


18 HASHOMER
RA'ANANA IL-TA IL 4340901

Headquarters Address


18 HASHOMER
RA'ANANA IL-TA IL 4340901

LEI Registration Details
L E I
213800NFVCUB2DJTAR98
Legal Name
א.א.שיין בע"מ
Transliterated Other Name 1
EA SHINE LTD
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000406
Authority Authority I D
514428671
Legal Jurisdiction
IL
Legal Form Legal Form Code
9999
Legal Form Other Legal Form
LIMITED COMPANY
Status
ACTIVE
Initial Date
2017-12-17 19:00:00
Last Update Date
2019-12-02 09:57:47
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2020-12-17 19:00:00
Managing L O U
213800WAVVOPS85N2205 [LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000406
Validation Authority Validation Authority I D
514428671

LEI Registration Exception(s)© 2020 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |