Ε.Φ. ΛΥΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

LEI 213800LG2QCDU8OHZN82

E.F. LYKOY AND CO PRIVATE CAPITAL COMPANY

Legal Address [en]


V. OLGAS 72-NIKOLAOU MANOU
THESSALONIKI GR-E GR 54243

Headquarters Address [en]


V. OLGAS 72-NIKOLAOU MANOU
THESSALONIKI GR-E GR 54243

LEI Registration Details
L E I
213800LG2QCDU8OHZN82
Legal Name
Ε.Φ. ΛΥΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Transliterated Other Name 1
E.F. LYKOY AND CO PRIVATE CAPITAL COMPANY
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000685
Authority Authority I D
054622421000
Legal Jurisdiction
GR
Legal Form Legal Form Code
QCA0
Status
ACTIVE
Initial Date
2018-01-17 19:00:00
Last Update Date
2021-10-13 13:15:53
Status
LAPSED
Next Renewal Date
2019-01-17 19:00:00
Managing L O U
213800WAVVOPS85N2205 [LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000685
Validation Authority Validation Authority I D
054622421000

LEI Registration Exception(s)© 2021 LEI.report | Privacy Policy | LEI Resources
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |