ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΛΑΤΟΜΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

LEI 213800KN34UGMQ9X5E97

Γ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Α.Ε.

G. STAVRAKANTONAKIS S.A.

Legal Address


INDUSTRIAL AREA OF HERAKLION, STREET I
HERAKLION GR-I GR 71601

Headquarters Address


INDUSTRIAL AREA OF HERAKLION, STREET I
HERAKLION GR-I GR 71601

LEI Registration Details
L E I
213800KN34UGMQ9X5E97
Legal Name
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΛΑΤΟΜΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Other Name 1
Γ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Α.Ε.
Other Name 1 Type
TRADING_OR_OPERATING_NAME
Transliterated Other Name 1
G. STAVRAKANTONAKIS S.A.
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000685
Authority Authority I D
77117527000
Legal Jurisdiction
GR
Legal Form Legal Form Code
W2NK
Status
ACTIVE
Initial Date
2017-12-12 19:00:00
Last Update Date
2019-12-02 09:44:56
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2020-12-12 19:00:00
Managing L O U
213800WAVVOPS85N2205 [LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000685
Validation Authority Validation Authority I D
77117527000

LEI Registration Exception(s)© 2020 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |