ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΥΔΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.

LEI 213800KAAIGHD3JCJ325

KALLIOPI KARIDA & CO LP

Legal Address [en]


87A 17TH NOVEMBER STR.
PYLAIA
THESSALONIKI GR-B GR 55534

Headquarters Address [en]


87A 17TH NOVEMBER STR.
PYLAIA
THESSALONIKI GR-B GR 55534

LEI Registration Details
L E I
213800KAAIGHD3JCJ325
Legal Name
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΥΔΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Transliterated Other Name 1
KALLIOPI KARIDA & CO LP
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000685
Authority Authority I D
122281004000
Legal Jurisdiction
GR
Legal Form Legal Form Code
54AL
Status
ACTIVE
Initial Date
2017-02-21 19:00:00
Last Update Date
2022-02-28 13:45:42
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2023-02-27 19:00:00
Managing L O U
213800WAVVOPS85N2205 [LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000685
Validation Authority Validation Authority I D
122281004000

LEI Registration Exception(s)© 2024 LEI.report | Privacy Policy | LEI Resources
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |