فيبار اوتو ش م ح

LEI 213800JZB3M98JIUHC26

VIPAR AUTO FZCO

Legal Address [en]


OFFICE 203
JAFZA 24 JEBEL ALI
DUBAI AE-DU AE

Headquarters Address [en]


OFFICE 203
JAFZA 24 JEBEL ALI
DUBAI AE-DU AE

LEI Registration Details
L E I
213800JZB3M98JIUHC26
Legal Name
فيبار اوتو ش م ح
Transliterated Other Name 1
VIPAR AUTO FZCO
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA888888
Authority Other Authority I D
Jebel Ali Free Zone
Authority Authority I D
139835
Legal Jurisdiction
AE
Legal Form Legal Form Code
RWVW
Status
ACTIVE
Initial Date
2021-10-12 20:00:00
Last Update Date
2021-10-13 13:21:38
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2022-10-12 20:00:00
Managing L O U
213800WAVVOPS85N2205 [LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED]
Validation Sources
ENTITY_SUPPLIED_ONLY
Validation Authority Validation Authority I D
RA888888
Validation Authority I D
Jebel Ali Free Zone
Validation Authority Validation Authority I D
139835

© 2021 LEI.report | Privacy Policy | LEI Resources
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |