ΒΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

LEI 213800JEK2V7WAZ9EL46

VITA DEVELOPMENT Α.Ε.

VITA DEVELOPMENT S.A.

Legal Address [el]


16, PANEPISTIMIOU STR.
ATHENS GR-I GR 10672

Headquarters Address [el]


16, PANEPISTIMIOU STR.
ATHENS GR-I GR 10672

LEI Registration Details
L E I
213800JEK2V7WAZ9EL46
Legal Name
ΒΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Other Name 1
VITA DEVELOPMENT Α.Ε.
Other Name 1 Type
TRADING_OR_OPERATING_NAME
Transliterated Other Name 1
VITA DEVELOPMENT S.A.
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000685
Authority Authority I D
007690801000
Legal Jurisdiction
GR
Legal Form Legal Form Code
W2NK
Status
ACTIVE
Initial Date
2021-01-19 19:00:00
Last Update Date
2022-01-14 14:00:28
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2023-01-19 19:00:00
Managing L O U
213800WAVVOPS85N2205 [LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000685
Validation Authority Validation Authority I D
007690801000

LEI Registration Exception(s)© 2022 LEI.report | Privacy Policy | LEI Resources
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |