ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΤΡΟΦΙΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

LEI 213800HD4V7IGDFM5Z25

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΟΦΙΝΚΟ Α.Ε.Β.Ε

VASSILIOU TROFINKO SA

Legal Address [en]


ODOS DERVENOCHORION
MAGOULA
ATHENS GR-I GR 19018

Headquarters Address [en]


ODOS DERVENOCHORION
MAGOULA
ATHENS GR-I GR 19018

LEI Registration Details
L E I
213800HD4V7IGDFM5Z25
Legal Name
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΤΡΟΦΙΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Other Name 1
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΟΦΙΝΚΟ Α.Ε.Β.Ε
Other Name 1 Type
TRADING_OR_OPERATING_NAME
Transliterated Other Name 1
VASSILIOU TROFINKO SA
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000376
Authority Authority I D
122073607000
Legal Jurisdiction
GR
Legal Form Legal Form Code
8888
Legal Form Other Legal Form
Α.Ε. ΥΠΟΚΑΤ
Status
ACTIVE
Initial Date
2014-04-28 20:00:00
Last Update Date
2022-02-28 14:16:02
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2023-04-28 20:00:00
Managing L O U
213800WAVVOPS85N2205 [LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000376
Validation Authority Validation Authority I D
122073607000

LEI Registration Exception(s)© 2024 LEI.report | Privacy Policy | LEI Resources
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |