ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ Α.Ε.

LEI 213800EZ1YK7CVVZU330

SYNEMPORIO Α.Ε.

SYNEMPORIO S.A.

Legal Address


9 KLM OLD NATIONAL ROAD THESSALONIKI KILKIS
IONIA THESSALONIKI GR-E GR 57008

Headquarters Address


9 KLM OLD NATIONAL ROAD THESSALONIKI KILKIS
IONIA THESSALONIKI GR-E GR 57008

LEI Registration Details
L E I
213800EZ1YK7CVVZU330
Legal Name
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ Α.Ε.
Other Name 1
SYNEMPORIO Α.Ε.
Other Name 1 Type
TRADING_OR_OPERATING_NAME
Transliterated Other Name 1
SYNEMPORIO S.A.
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000685
Authority Authority I D
591233040000
Legal Jurisdiction
GR
Legal Form Legal Form Code
W2NK
Status
ACTIVE
Initial Date
2017-11-30 19:00:00
Last Update Date
2019-12-02 10:32:57
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2020-12-01 19:00:00
Managing L O U
213800WAVVOPS85N2205 [LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000685
Validation Authority Validation Authority I D
591233040000

LEI Registration Exception(s)© 2020 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |