ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

LEI 213800DT6XENRCJ39X46

ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

AKTOR CONCESSIONS S.A.

Legal Address


25, ERMOU STR.
KIFISSIA GR-I GR 14564

Headquarters Address


25, ERMOU STR.
KIFISSIA GR-I GR 14564

LEI Registration Details
L E I
213800DT6XENRCJ39X46
Legal Name
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Other Name 1
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
Other Name 1 Type
TRADING_OR_OPERATING_NAME
Transliterated Other Name 1
AKTOR CONCESSIONS S.A.
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000685
Authority Authority I D
409701000
Legal Jurisdiction
GR
Legal Form Legal Form Code
W2NK
Status
ACTIVE
Initial Date
2017-11-27 19:00:00
Last Update Date
2019-12-02 10:35:44
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2020-12-01 19:00:00
Managing L O U
213800WAVVOPS85N2205 [LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000685
Validation Authority Validation Authority I D
409701000

LEI Registration Exception(s)


Subsidiaries and Parent Companies

Parent / Holding Companies

Subsidiaries


Relationship Details

Business Entity Relationship

Active

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ-ΣΤΑΥΡΟΥ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ is directly consolidated by ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Relationship Start Node Node I D
2138007QF4VKAP3Z2A73 [ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ-ΣΤΑΥΡΟΥ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ]
Relationship End Node Node I D
213800DT6XENRCJ39X46 [ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ]
Relationship Relationship Type
Is Directly Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2014-02-05 19:00:00
Registration Last Update Date
2020-02-05 09:02:37
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2021-02-05 19:00:00
Registration Managing L O U
213800WAVVOPS85N2205 [LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED]
Registration Validation Sources
Entity Supplied Only
Registration Validation Documents
Accounts Filing
Registration Validation Reference
Url Not Publicly Available, Validated From Document Provided By Client
Relationship Period 1 Start Date
2017-12-31 19:00:00
Relationship Period 1 End Date
2018-12-30 19:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Accounting Period
Relationship Period 2 Start Date
2014-02-05 19:00:00
Relationship Period 2 Period Type
Relationship Period
Relationship 1 Qualifier Dimension
Accounting Standard
Relationship 1 Qualifier Category
Ifrs

Business Entity Relationship

Active

ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ is directly consolidated by ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Relationship Start Node Node I D
213800DT6XENRCJ39X46 [ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ]
Relationship End Node Node I D
213800VUQHMOGEWKNG87 [ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ]
Relationship Relationship Type
Is Directly Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2017-11-27 19:00:00
Registration Last Update Date
2019-12-02 05:35:44
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2020-12-01 19:00:00
Registration Managing L O U
213800WAVVOPS85N2205 [LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED]
Registration Validation Sources
Entity Supplied Only
Registration Validation Documents
Accounts Filing
Registration Validation Reference
Url Not Publicly Available, Validated From Document Provided By Client
Relationship Period 1 Start Date
2017-03-31 20:00:00
Relationship Period 1 End Date
2018-03-30 20:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Accounting Period
Relationship Period 2 Start Date
2017-11-28 07:08:45
Relationship Period 2 Period Type
Relationship Period
Relationship 1 Qualifier Dimension
Accounting Standard
Relationship 1 Qualifier Category
Ifrs

Business Entity Relationship

Active

ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ is ultimately consolidated by ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Relationship Start Node Node I D
213800DT6XENRCJ39X46 [ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ]
Relationship End Node Node I D
213800VUQHMOGEWKNG87 [ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ]
Relationship Relationship Type
Is Ultimately Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2017-11-27 19:00:00
Registration Last Update Date
2019-12-02 05:35:44
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2020-12-01 19:00:00
Registration Managing L O U
213800WAVVOPS85N2205 [LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED]
Registration Validation Sources
Entity Supplied Only
Registration Validation Documents
Accounts Filing
Registration Validation Reference
Url Not Publicly Available, Validated From Document Provided By Client
Relationship Period 1 Start Date
2017-03-31 20:00:00
Relationship Period 1 End Date
2018-03-30 20:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Accounting Period
Relationship Period 2 Start Date
2017-11-28 07:08:45
Relationship Period 2 Period Type
Relationship Period
Relationship 1 Qualifier Dimension
Accounting Standard
Relationship 1 Qualifier Category
Ifrs

Business Entity Relationship

Active

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ is directly consolidated by ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Relationship Start Node Node I D
2138004A44Y14T4FQH34 [ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ]
Relationship End Node Node I D
213800DT6XENRCJ39X46 [ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ]
Relationship Relationship Type
Is Directly Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2020-04-06 20:00:00
Registration Last Update Date
2020-04-07 03:28:59
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2021-04-06 20:00:00
Registration Managing L O U
213800WAVVOPS85N2205 [LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED]
Registration Validation Sources
Entity Supplied Only
Registration Validation Documents
Other Official Documents
Relationship Period 1 Start Date
2018-12-31 19:00:00
Relationship Period 1 End Date
2019-12-30 19:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Accounting Period
Relationship Period 2 Start Date
2020-04-06 20:00:00
Relationship Period 2 Period Type
Relationship Period
Relationship 1 Qualifier Dimension
Accounting Standard
Relationship 1 Qualifier Category
Ifrs


© 2020 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |