ΣΙΛΑΝΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)

LEI 213800D2OTSJF86QYX28

SILANKO REPRESENTATIVES PRIVATE COMPANY (P.C.)

Legal Address [en]


34, AMVROSIOU FRANTZI STR.
ATHENS GR-I GR 11745

Headquarters Address [en]


34, AMVROSIOU FRANTZI STR.
ATHENS GR-I GR 11745

LEI Registration Details
L E I
213800D2OTSJF86QYX28
Legal Name
ΣΙΛΑΝΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Transliterated Other Name 1
SILANKO REPRESENTATIVES PRIVATE COMPANY (P.C.)
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000685
Authority Authority I D
007466601000
Legal Jurisdiction
GR
Legal Form Legal Form Code
QCA0
Status
ACTIVE
Initial Date
2018-01-18 19:00:00
Last Update Date
2022-02-28 13:45:42
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2023-02-27 19:00:00
Managing L O U
213800WAVVOPS85N2205 [LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000685
Validation Authority Validation Authority I D
007466601000

LEI Registration Exception(s)© 2024 LEI.report | Privacy Policy | LEI Resources
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |