ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

LEI 21380072ODEONQKNZ348

TROPEA HOLDING S.A.

Legal Address


12TH KM NATIONAL ROAD ATHENS-LAMIA
METAMORFOSI GR-I GR 14451

Headquarters Address


12TH KM NATIONAL ROAD ATHENS-LAMIA
METAMORFOSI GR-I GR 14451

LEI Registration Details
L E I
21380072ODEONQKNZ348
Legal Name
ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Transliterated Other Name 1
TROPEA HOLDING S.A.
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000685
Authority Authority I D
311301000
Legal Jurisdiction
GR
Legal Form Legal Form Code
W2NK
Status
ACTIVE
Initial Date
2018-02-12 19:00:00
Last Update Date
2020-06-15 00:13:26
Status
LAPSED
Next Renewal Date
2020-06-13 20:00:00
Managing L O U
213800WAVVOPS85N2205 [LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000685
Validation Authority Validation Authority I D
311301000

LEI Registration Exception(s)© 2020 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |