ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕΚΕ Α.Ε.

LEI 2138003MAJ8PN6S36O98

ΣΕΚΕ Α.Ε.

COOPERATIVE UNION OF THE TOBACCO GROWERS OF GREECE S.A.

Legal Address


2ND KLM OF XANTHI-PETEINOS ROAD
XANTHI GR-I GR 67100

Headquarters Address


2ND KLM OF XANTHI-PETEINOS ROAD
XANTHI GR-I GR 67100

LEI Registration Details
L E I
2138003MAJ8PN6S36O98
Legal Name
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕΚΕ Α.Ε.
Other Name 1
ΣΕΚΕ Α.Ε.
Other Name 1 Type
TRADING_OR_OPERATING_NAME
Transliterated Other Name 1
COOPERATIVE UNION OF THE TOBACCO GROWERS OF GREECE S.A.
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000685
Authority Authority I D
12510846000
Legal Jurisdiction
GR
Legal Form Legal Form Code
W2NK
Status
ACTIVE
Initial Date
2014-03-03 19:00:00
Last Update Date
2020-05-22 08:20:22
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2021-05-21 20:00:00
Managing L O U
213800WAVVOPS85N2205 [LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000685
Validation Authority Validation Authority I D
12510846000

LEI Registration Exception(s)© 2020 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |