بنك اوال ش.م.ب (مقفلة)

LEI 2138002CAGE2I43Q8989

AWAL BANK B.S.C. (CLOSED)

Legal Address


21, 383 ROAD 2831, PO BOX 1735, MANAMA CENTER
MANAMA BH-13 BH

Headquarters Address


PO BOX 1735
GOVERNMENT AVENUE
MANAMA BH-13 BH

LEI Registration Details
L E I
2138002CAGE2I43Q8989
Legal Name
بنك اوال ش.م.ب (مقفلة)
Transliterated Other Name 1
AWAL BANK B.S.C. (CLOSED)
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000021
Authority Authority I D
54255-1
Legal Jurisdiction
BH
Legal Form Legal Form Code
9999
Legal Form Other Legal Form
BAHRAIN SHAREHOLDING COMPANY (CLOSED)
Status
ACTIVE
Initial Date
2017-08-06 20:00:00
Last Update Date
2021-06-10 12:14:54
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2022-08-06 20:00:00
Managing L O U
213800WAVVOPS85N2205 [LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000021
Validation Authority Validation Authority I D
54255-1

LEI Registration Exception(s)© 2021 LEI.report | Privacy Policy | LEI Resources
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |